Γενικές Πληροφορίες

Καλωσορίσατε στο Eργαστήριο Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης Δεδομένων (Intelligent Data Exploration and Analysis Laboratory – IDEAL), του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ). Το εργαστήριο καλύπτει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

– Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce and e-business applications)

Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking/Computing) και Συλλογικής Νοημοσύνης (Collective Intelligence)

Το εργαστήριο IDEAL αποσκοπεί:

– στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών του TΜΟΔ στα  γνωστικά του αντικείμενα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (διπλωματικές εργασίες, διατριβές)

– στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του με ενεργή συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

– στην επιδίωξη συνεργασιών με μέλη ΔEΠ άλλων συγγενών τμημάτων των AEI της χώρας καθώς και Πανεπιστημίων ή Eρευνητικών Kέντρων της αλλοδαπής

– στην ενίσχυση της ερευνητικής παρουσίας του TΜΟΔ μέσω της παραγωγής υψηλής ποιότητος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα περιοδικά και συνέδρια του χώρου, όπου θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του εργαστήριου

– στην παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς