Αρχική Σελίδα

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ)

Το νεοσύστατο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως αντικείμενο:

 • Τοξικές ενώσεις
 • Τεχνολογία πόσιμου νερού
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ποιότητα
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ειδικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου αποτελούν:

 • Οργανικά παραπροϊόντα απολύμανσης
 • Πτητικές οργανικές ενώσεις
 • Φυτοφάρμακα
 • Ουσίες προτεραιότητας